tani kredyt, najlepsza oferta
kredyty przez internet

Najlepsze Oferty Banków. Na tej stronie możesz zapoznać się ze szczegółowymi opisami produktów, a także skorzystać z produktu. Wystarczy wypełnić i wysłać internetowy wniosek. Następnie skontaktuje się z Tobą przedstawiciel banku, który odpowie na wszelkie pytania a także, dla osób zdecydowanych na skorzystanie z oferty, uruchomi procedurę bankową!


Najlepsze oferty :: Inwestycje

Główne pojęcia dotyczące rynku kapitałowego


2008-12-08, dodano przez pitagoras

Rynek papierów wartościowych, rynek hipoteczny i rynek długoterminowych pożyczek bankowych są elementami rynku finansowego, który obejmuje transakcje zawierane za pomocą długoterminowych instrumentów finansowych. Głównym celem tych rynków jest umożliwienie różnym podmiotom (przedsiębiorstwom, bankom, jednostkom samorządu terytorialnego) pozyskania środków na finansowanie inwestycji w majątek trwały lub obrotowy.


Czytaj więcej

Cechy obrotu papierami wartościowymi na GPW - powszechy dostęp do rzetelnej informacji


2008-12-07, dodano przez pitagoras
Kategorie: [ Zasady panujące na GPW ] [ Giełda ]

Spółki, których papiery wartościowe są w publicznym obrocie mają szczegółowe obowiązki informacyjne. Informacje, które musi dostarczać emitent dzielą się na informacje początkowe i ciągłe. Dostęp do informacji na rynku giełdowym jest zagwarantowany, także przez prawodawstwo Unii Europejskiej, która nakazuje utworzenie instytucji odpowiedzialnej za egzekwowanie tych obowiązków.


Czytaj więcej

Cechy obrotu papierami wartościowymi na GPW - dematerializacja i koncentracja


2008-12-07, dodano przez pitagoras
Kategorie: [ Zasady panujące na GPW ]

Dematerializacja papierów wartościowych oznacza, że nie istnieją w fizycznej formie dokumentu, lecz jako zapis w systemie informatycznym prowadzonym przez Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych SA i w systemach informatycznych prowadzonych przez podmioty prowadzące działalność maklerską (na tzw. rachunkach papierów wartościowych).


Czytaj więcej

Certyfikaty inwestycyjne, kwity depozytowe i instrumenty pochodne


2008-12-07, dodano przez pitagoras

Certyfikaty inwestycyjne to papiery wartościowe emitowane przez zamknięte fundusze inwestycyjne. Certyfikat to inaczej świadectwo posiadania jednostek w funduszu zamkniętym. Jednostki tych funduszy są emitowane na rynku pierwotnym, zapisy na nie są organizowane analogicznie jak zapisy na akcje. Następnie wprowadzane są do obrotu publicznego, w obecnej chwili na GPW notowanych są 31 certyfikaty różnych funduszy.


Czytaj więcej

Akcje, prawa do akcji, prawo poboru i obligacje


2008-12-07, dodano przez pitagoras

Na GPW jest notowanych wiele rodzajów papierów wartościowych. Należą do nich akcje, prawo poboru, prawo do akcji i wiele innych. W artykule szczegółowy opis wszystkich papierów wartosciowych.


Czytaj więcej