tani kredyt, najlepsza oferta
kredyty przez internet

Najlepsze Oferty Banków. Na tej stronie możesz zapoznać się ze szczegółowymi opisami produktów, a także skorzystać z produktu. Wystarczy wypełnić i wysłać internetowy wniosek. Następnie skontaktuje się z Tobą przedstawiciel banku, który odpowie na wszelkie pytania a także, dla osób zdecydowanych na skorzystanie z oferty, uruchomi procedurę bankową!


Informacje :: Zmiany w przepisach prawnych odnośnie kredytów hipotecznych

Zmiany w przepisach prawnych odnośnie kredytów hipotecznych


2008-11-29, dodano przez pitagoras

Według informacji przekazanych przez szefa Komisji Nadzoru Finansowego Stanisława Kluzy do mediów znamy zarys zmiany rekomendacji S. Jest to dokument regulujący przepisy w zakresie udzielania kredytów hipotecznych. Według nowelizacj ma być wprowadzony wymagany wkład własny, jednak nie będzie tu sztywnego limitu. Banki będą miały możliwość stosowania elastycznych widełek. Na dzień dzisiejszy jeszcze nie wiadomo ile to będzie, ponieważ projekt idzie teraz do konsultacji z bankami. Banki już same wprowadziły znaczne ograniczenia wyprzedzając zmiany przepisów.

 

KNF chce również uporządkować kwestię dotyczącą kredytów walutowych. Mianowicie szykują się szersze obowiązki informacyjne odnośnie spreadu walutowego. Ideałem by były możliwe do uzyskania zapisy w umowie, co do wysokości różnic kursowych, ale na to nie ma, co liczyć.

 

Warto również zauważyć, że nie można demonizować spreadu walutowego. W kredycie na 300 000 zł w CHF na 30 lat na 4.5% średnio do rata zawiera 80 zł różnic kursowych. Jeżeli w czasie zawirowań na rynkach walutowych spread by został zwiększony z 5% (można przyjąć, jako jeden z atrakcyjniejszych na rynku) do 7% rata urośnie o 40 zł. Nie można oczywiście powiedzieć, że to jest mało, ale nie można czynić tego głównym problemem przy kredytach walutowych.

 

Prawdopodobnie główny problem będzie dotyczył wymaganego wkładu własnego. Stanisław Kluza stwierdził, że dopiero teraz będzie przywrócona prawidłowa sytuacja. Można zadać pytanie skoro jest nienormalnie to, dlaczego wskaźnik spłacalności kredytów hipotecznych jest na bardzo wysokim poziomie.

 

Na zachodzie mamy do czynienia z ruchami władz w kierunku ożywienia rynków kredytów hipotecznych. Stopy procentowe są obniżane, systemy bankowe zasila się olbrzymimi kwotami. U nas nie ma konieczności podobnych kroków, bo nie ma kryzysu. Ale nie powinno się przynajmniej pogarszać sytuacji. Skutkiem tych zmian może być większy zastój na rynku nieruchomości.